Effectieve en vitale teams

Effectieve teams
Effectieve en vitale samenwerking in teams is lastig om voor elkaar te krijgen. Maar echt ingewikkeld is het niet. Waar het uiteindelijk om draait is dat het team de resultaten haalt waarvoor het team in het leven is geroepen. En om dat te kunnen doen en om dat te blijven doen zijn er vijf grote uitdagingen die het team dient aan te gaan. En er is een visie op de toekomst nodig en bezieling!

Zo ontstaat een praktisch model met zeven bouwstenen. Ze hebben de structuur van een Pyramide. Dat wil zeggen dat de ene bouwsteen voortbouwt op de andere. Dat betekent ook dat als de basis wankel is het hele bouwwerk wankelt.

De basis is vertrouwen
Aan de basis van ieder team ligt vertrouwen. Deze bouwsteen gaat over welkom zijn en het gevoel te hebben geaccepteerd te worden. Het gaat eigenlijk om de mate waarin we in het team ons kwetsbaar kunnen, mogen en durven opstellen.

Commitment en benutten van verschillen
Als er een basis van vertrouwen is dan kunnen meningsverschillen gewaardeerd worden en kan commitment ontstaan en kunnen collega’s elkaar gemakkelijk aanspreken. Dan komt er energie vrij voor de gemeenschappelijke doelen en taken.

Zingeving
Naast de vijf basale bouwstenen zijn er twee inspiratie bouwstenen: visie op de toekomst en werken vanuit bezieling.

De teamscan meet de mate van gezondheid van de bouwstenen. Zo ontstaat er in het team een beeld hoe het team er voor staat en waar aan gewerkt kan worden om de gezondheid en vitaliteit te versterken.

Omdat in de scan wordt gevraagd waar het team over een jaar staat, bepaalt het team zelf waar het haar energie in gaat steken en wat ze wil bereiken.

Folder teamscan

Workshops Bezieling van teams

Deze training levert je een nieuwe manier van kijken naar teams op. Je leert kijken naar de onderstroom en naar dieper liggende patronen in samenwerking. Daardoor kun je effectiever  ingrijpen en daarmee werken aan de gezondheid van het team. Je leert hardnekkige problemen en ongezonde patronen in teams bespreekbaar maken. En leiding te nemen om de gezondheid van het team en van haar teamleden te bevorderen. We onderzoeken tijdens de training hoe ingrijpende gebeurtenissen de relationele bedrading tussen teamleden verstoren en wat de gevolgen daarvan zijn voor de onderlinge samenwerking. Je vergroot je bewustzijn en je interventierepertoire hoe je gezondheid, beweging en groei in je team en organisatie stimuleert.

Wie

Drie workshops Bezield Leiding nemen in teams, bedoeld voor mensen die leiding willen nemen vanuit een dieper besef van gezonde en ongezonde patronen in teams. Teamleiders, managers, projectleiders, P&O adviseurs, coaches en trainers, die stagnatie echt willen aanpakken zijn welkom. Je realiseert je dat dit niet kan kan zonder jezelf kwetsbaar op te stellen.

Download de folder