Publicaties

Invoeren van zelfsturende teams.

De behoefte om command and control organisaties om te buigen naar snelle, flexibele en wendbare organisaties is groter dan ooit en medewerkers hebben een groeiende behoefte aan zelf mee te kunnen sturen en zinvol werk te doen. Het fasemodel voor de invoering van zelfsturende teams geeft handvatten om daar vorm aan te geven.

Naast de inzichten die in het fasenmodel voor de invoering van zelfsturende teams worden gepresenteerd, is er in dit artikel ook aandacht voor de onderstroom in teams. Het thema teamvitaliteit is een noodzakelijke aanvulling op het invoeringsmodel en maakt het plaatje hoe zelfsturing te organiseren compleet.

Samenwerken in teams

We nemen allemaal waar vanuit onze persoonlijke overtuigingen en drijfveren. Hoe beter we als collega’s elkaars drijfveren kennen, hoe beter we kunnen inspelen op wat iedereen belangrijk vindt. Samenwerken wordt zo effectiever. In dit artikel ga ik dieper in op samenwerken in teams door elkaars drijfveren beter te begrijpen.

De veelkleurige boodschap

In organisatie ontwikkel traject is communicatie cruciaal. Een veranderboodschap zou aan een aantal voorwaarden moeten voldoen om een groot deel van de medewerkers te bereiken. In dit artikel onderzoek ik de belangrijkste communicatie vereisten waardoor de kans op het creëren van een draagvlak het grootst is. De veranderboodschap zou zo veelkleurig mogelijk moeten zijn!