Invoeren van zelfsturende teams

Er zijn meerdere modellen voor teamontwikkeling en de meeste daarvan zijn gebaseerd op een sociale dimensie. De dynamiek in teams die onderdeel zijn van een grotere organisatie waar allerlei onderlinge afhankelijkheden bestaan kent een eigen dynamiek en ontwikkeling. Samenwerking in teams in een grotere organisatie wordt bepaald door zowel sociale als structurele dimensies, die in onderlinge samenhang bekeken moeten worden. Het model voor de invoering van zelfsturende teams is daarom gebaseerd op meerdere aspecten.

Deze aspecten zijn:

  1. Kwaliteit van werk: vergroten van de individuele competenties en het versterken van de inzetbaarheid van de teamleden.
  2. Organiseren: vergroten van de zelfstandigheid door regeltaken in het team te beleggen. Hiertoe behoren de aspecten verdeling van werkzaamheden, regeltaken, teamoverleg en competentieontwikkeling
  3. Samenwerken: verbeteren van de onderlinge betrekkingen en besluitvorming. Hiertoe rekenen we de aspecten besluitvorming, onderlinge relaties niveaus van leren en conflicthantering.
  4. Ondernemen: vergroten van de prestatiegerichtheid, doelgerichtheid en het voorzien zijn van (financiële) managementinformatie

Het model voor teamontwikkeling is vooral een model voor de groei van zelfstandigheid en effectiviteit van het team. In dit model worden vier fasen in de teamontwikkeling benoemd en uitgediept.

Wil je meer weten over de invoering van zelfsturende teams? Lees dan het artikel Invoeren van ZST

Ik ga graag met je in gesprek over de voordelen van zelfsturende teams en hindernissen die je tegen komt bij de invoering van zelfsturing.