Leiderschapsontwikkeling

Het ontwikkelen van leiderschap is een proces van vallen en opstaan. Het is geen lineair proces van groei en rijping. Het is eerder een proces met abrupte overgangen als hoofdstukken in een boek. Er is een begin, een eind en een overgang naar een nieuw hoofdstuk. In grote lijnen zijn er vier fases van groei en ontwikkeling (die een doorlopend proces vormen).

  1. Werken onder een leidinggevende. In deze fase leer je van een geloofwaardige en inspirerende leidinggevende.
  2. Leiding nemen. In deze fase ligt de nadruk op zelf-leiderschap en leiding nemen over jezelf. Persoonlijke groei en omgaan met macht staan centraal.
  3. Leidinggeven aan anderen. Verantwoordelijkheid om anderen te leiden, creëren van een aantrekkelijke visie en mensen laten groeien.
  4. Leidinggeven aan ontluikend potentieel. Dienstbaar aan dat wat er wil gebeuren op een dieper niveau. Transformeren van complexe problemen in kansen en werken vanuit de energie in teams en organisaties.

Walking In Your Shoes is een methode die helpt bij verandering en werkt op het niveau van energie en leert je af te dalen in je ziel. Het niveau waar diepgaande verandering plaatsvindt en waar je bezieling ligt. Ook op teamniveau.

Individuele coaching is daarbij helpend. Een retraite of training hoort dan ook tot de mogelijkheden.

Transformationeel leidingnemen in complexe situaties

Steeds meer worden leidinggevenden en teams geconfronteerd met complexe situaties. Omstandigheden veranderen snel, er zijn verschillende ideeën over de gewenste resultaten en uitkomsten en er gebeurt veel tegelijkertijd. Situaties zijn niet voorspelbaar en de omgeving is instabiel. Kennis en kunde uit het verleden zijn niet langer relevant voor de nieuwe situatie. Dan is het nodig om te vertrouwen op intuïtie en gevoel. En het is nodig om vaardigheden aan te leren om onder de waterspiegel te leren kijken naar wat er leeft en stroomt.

Transformational Presence geeft daarvoor een mooie aanpak! De aanpak vraagt volle aanwezigheid, houding en vaardigheden om problemen om te zetten in groei en ontwikkeling.

Er zijn vier basisniveau’s van betrokkenheid en bewustzijn.

  1. Drama. Dit is het niveau van problemen die aan de oppervlakte komen en allerlei emoties die opspelen. Als leidinggevende ben je bezig met brandjes blussen en er ontstaat vaak een sfeer van het zoeken naar de zondebok. Wie heeft er iets fout gedaan? Wie z’n schuld is het? Handelen is vaak reactief.
  2. Situatie. Voorbij het drama ligt de situatie om te analyseren. Wat zijn eigenlijk de feiten? Wat zit er onder het drama? Hoe lossen we het snel op?
  3. Keuze. Dit is een fundamenteel dieper niveau van bewustzijn. Op dit niveau staat centraal welke keuze we maken wie we in de situatie willen zijn. De vraag welke rol ik/we kunnen gaan spelen is belangrijk. Wie kies ik te zijn? Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en een keuze maken in plaats van in de slachtofferrol terecht te komen.
  4. Kans. Hier staat de vraag centraal: wat wil er gebeuren? Wat heeft het voorval te zeggen en welke boodschap zit verscholen in het drama? Wat is de onderstroom van de situatie?

De bewustzijnsniveaus van Keuze en Kans gaan over het accepteren van de situatie en het zoeken naar de onderliggende energie. Ga de organisatie of het team niet je wil opleggen en problemen fixen, maar ga mee met de onderliggende flow en transformeer wat er is in het team, naar wat het verlangt te zijn.

Wanneer je de manier waarop je naar de dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waarnaar je kijkt.

Max Planck

Luisteren naar je ziel voor groei, ontwikkeling en empowerment

Als leidinggevende, adviseur of facilitator in contact komen met dat wat zich wil ontwikkelen in jezelf? De diepere energie en onderstroom leren waarnemen? Contact maken met je bezieling en je “purpose” in werk en leven? Deze retraite geeft je daarvoor de ruimte en de inspiratie. We werken met inzichten uit oude wijsheidstradities en moderne technologieën en methoden.

Een Soul Retrieval laat je weer contact maken met je complete manier van zijn en met je bestemming in werk en maatschappij.

In de retraite leer je je bestemming kennen en vorm te geven aan je nieuwe uitdagingen. Een zachtmoedige confrontatie met je schaduwkant verschijnt vanzelf. Vaak is het nodig om een uitstap te maken naar de uitdagingen die je in je jeugd tegen kwam en die opnieuw met meer wijsheid onder ogen te zien.

Download de brochure

Leidinggeven aan verwaarloosde teams

Dit traject levert je een nieuwe manier van kijken naar teams op. Je leert kijken naar de onderstroom en naar dieper liggende patronen in samenwerking. Daardoor kun je effectiever  ingrijpen en daarmee werken aan de gezondheid van het team. Je leert hardnekkige problemen en ongezonde patronen in teams bespreekbaar maken. En leiding te nemen om de gezondheid van het team en van haar teamleden te bevorderen. We onderzoeken tijdens dit traject hoe ingrijpende gebeurtenissen de relationele bedrading tussen teamleden verstoren en wat de gevolgen daarvan zijn voor de onderlinge samenwerking. Je vergroot je bewustzijn en je interventierepertoire hoe je gezondheid, beweging en groei in je team en organisatie stimuleert.

Individuele coaching is een optie om met verwaarloosde teams te leren omgaan. Jaarlijks wordt er ook twee keer de training Creëren van vitale teams georganiseerd.

Regie nemen over je loopbaan

Je bent toe aan een nieuw hoofdstuk in je leven of loopbaan. Voordat je aan een nieuw hoofdstuk begint, moet je eerst het oude afronden. En daar zitten vaak losse eindjes. Vaak houdt iets je tegen om een nieuwe stap te zetten en dient er iets uit het verleden te worden opgelost.

In loopbaancoaching gebruiken we inzichten uit de oude Wijsheid Tradities om je ziel te helen en de bedoeling van wie je bent te herinneren. Zodat je met authenticiteit en wijsheid regie neemt over je leven en loopbaan.

Loopbaan coaching van 2ENGAGE gaat uit van gemiddeld zeven sessies van 1,5 uur (met mogelijke uitloop naar 2 uur).  De investering bedraagt € 1995,- (exclusief BTW).

Wil je meer weten? Laten we dan een afspraak maken om vrijblijvend de mogelijkheden te onderzoeken (06-14677754, info@2engage.nu)

Download de brochure.

Afdalen in je ziel

In dit coachtraject leer je diepgewortelde en vastgeroeste overtuigingen over wie je bent en wat je kunt, loslaten en weer contact maken met wie je werkelijk bent in oorsprong. Dit proces van heelwording is gebaseerd op duizenden jaren oude technieken van soul retrieval gecombineerd met de nieuwste inzichten en ervaringen van Walking In Your Shoes

Dit traject kan zowel in individuele coaching als in kleine groepen doorlopen worden. In het najaar wordt een retraite gepland

Ik was van plan enkele futloze teamleden te vervangen; ze functioneerden onder de maat! Door de onderstroom “te lopen”, kreeg ik contact met een gevoel van onveiligheid in het team. Ik moest onder ogen zien dat die gevoed werd door mijn grillige en inconsequente stijl van leidinggeven. Door dit te bespreken (het zweet stond me op de rug), konden we elkaar vinden en de problemen erkennen. En er aan werken. Een half jaar later zag ik het team opbloeien.

Teammanager middelgrote gemeente.