Teamscan

De teamscan geeft zicht op waar het team staat en hoe gezond de meest vitale bouwstenen gewaardeerd worden. De teamleden vullen (anoniem) een online vragenlijst in, waarop zijn aangeven hoe ze de verschillende bouwstenen ervaren. Ook wordt gevraagd waar het team over een jaar zou kunnen staan. Zo ontstaat een betrouwbaar beeld van de belangrijkste aandachtspunten om aan te werken.

De teamscan

Aan de basis van ieder gezond en succesvol team ligt vertrouwen. Vertrouwen betekent dat de teamleden zich welkom voelen en zich kwetsbaar kunnen, durven en mogen opstellen. Als deze vertrouwensbasis aanwezig is ontstaat de openheid om meningsverschillen te bespreken en verschillen te waarderen. Iedere mening telt en wordt gehoord. Zo groeit commitment in het team. Commitment is de basis om elkaar aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen. En zo is de energie van het hele team gericht op de gemeenschappelijke doelen en prestaties.

De Teamscan geeft op een aansprekende manier weer, waar het team nu staat en waar het team over een periode van een jaar redelijkerwijs zou willen staan. Daarmee levert dit instrument stof voor het echte gesprek in het team. Ook gevoelige onderwerpen als vertrouwen, erkenning en veiligheid kunnen in alle openheid ter sprake komen. Omdat er gevraagd wordt waar het team over een jaar redelijkerwijs kan/wil staan, hoeft het team niet te focussen op wat eer fout is gegaan, maar kan naar de toekomst kijken en naar de eerste stappen die gezet kunnen worden. Het rapport geeft per bouwsteen activiteiten ter verbetering.