Ir. G.Q.J.P. (Goof) van Amelsvoort
ga@2engage.nu
www.2engage.nu
06-14677754

Kreuzeveen 40
8381 CN Vledder

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

2ENGAGE.NU organisatieadvies. Organisatieadvies, begeleiden van de invoering van resultaatgerichte teams, verbeteren van samenwerking en resultaatgerichtheid, vitaliseren van teams, cultuurverandering, executive coaching.

Specialiteit: omgaan met trauma en verwaarlozing in organisaties.

Samenwerkingspartner My Motivation Insights en ontwikkelen Teamscan.

EERDERE WERKZAAMHEDEN
 • Trainer Vonken Visie Vaart, leidingnemen in samenwerken
 • Docent Systeemkunde en teamdynamica in Leiderschapsleergangen Noorderlink.
 • Kerndocent leergang Regisseren van beleidsprocessen, Noorderlink.
 • Docent Veranderkunde Post HBO opleidingen Hanzehogeschool.
 • PIO, Partner in Ontwikkeling. Organisatieadvies en teamontwikkeling.
 • Van de Bunt advies en onderzoek. Organisatieadvies.
 • ST Groep organisatieadvies. Organisatie (her)ontwerp, leiderschapsontwikkeling en invoeren van zelfsturende teams.
SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID
 • Teamontwikkeling, teambuilding en resultaatgericht werken.
 • Regisseren en programmeren van veranderingsprocessen.
 • (Her)ontwerpen van organisatiestructuren en besturingsstructuur.
 • Revitalisatie teams, afdelingen en organisaties, cultuurverandering, werken met de onderstroom.
 • Herkennen van trauma en verwaarlozing in teams en revitalisering van teams en organisaties.
 • Executive coaching en leiderschapsontwikkeling.
 • Invoeren van resultaatverantwoordelijke teams en zelfsturing.
SPECIFIEKE ERVARING
 • Advies en begeleiding team Cultuur, Provincie Groningen
 • Invoering zelfsturing gemeente Borger Odoorn
 • Advies en begeleiding directie en management Provincie Drenthe
 • Begeleiding CMT Gemeente Emmen en opstellen revitaliseringstraject
 • Teambuilding P&O Onderwijsgroep Noord
 • Organisatie ontwikkeling Provincie Drenthe; begeleiding diverse teams
 • Drijfveren en teamontwikkeling Lievense adviseurs en ingenieurs
 • Teamontwikkeling Movares adviseurs en ingenieurs
 • PSU en mediation ProRail/Provincie Limburg
 • PSU en teambuilding team Arcadis/Hoogheemraadschap Rijnland.
 • Invoeren zelfsturende teams, Stadsbeheer gemeente Groningen
 • Intervisie MT Bedrijfsvoering, gemeente Assen.
 • Faciliteren Organisatie Groei traject OV Bureau Groningen Drenthe.
 • Verbeteren adviesvaardigheden beleidsadviseurs, Waterschap Hunze en Aa’s.
 • Invoeren resultaatverantwoordelijke teams, Hogeschool NHL/Stenden
 • Doorontwikkeling afdeling Stadsbeheer, Gemeente Assen.
 • Opgavegericht werken, afdeling Ruimtelijke Ordening, provincie Drenthe.
 • Verbeteren van samenwerking in en tussen teams Vergunningverlening, Handhaving en Natuur & Water beleidsontwikkeling, Provincie Drenthe.
 • Opzet meetlijst teamontwikkeling en zelfsturing en opzetten management rapportage, Hogeschool Windesheim.
 • Versterken samenwerking en integrale dienstverlening ondersteunende diensten School of Social Studies, Hanzehogeschool.
 • Verbeteren teameffectiviteit Financiën en Controlling, UMCG.
 • Verbeteren resultaatgericht samenwerken en vergroten klantgerichtheid Centrale Stafdiensten Stenden Hogeschool.
 • Verbeteren (interne) klantgerichtheid, Dienst Student Ondersteuning, DUO, Groningen.
 • “Samen Sterker”. Resultaatgericht samenwerken en vergroten klantgerichtheid, Arcadis Nederland
 • “Doe alsof het je eigen zaak is”. Cultuurveranderingstraject: samenwerking en resultaatgerichtheid vergroten. Movares ingenieursbureau, Utrecht.
 • Teambuilding onderwijs ondersteunende teams, ROC van Amsterdam.
 • Begeleiding verzelfstandiging Stadsbeheer, gemeente Assen.
 • Begeleiding organisatieverandering en invoeren nieuwe organisatiestructuur, Parkeergebouwen, Gemeente Amsterdam.
 • Ontwikkeling meetinstrumentarium teamontwikkeling “de academische school”, Arevo, Arnhem i.s.m HAN en Radbouduniversiteit.
 • Invoeren integraal management en resultaatverantwoordelijke teams bij diverse onderwijsinstellingen (ROC Flevoland, ROC Landstede, NHL/Stenden, Onderwijsgroep Noord), industrie (Heineken, Stork PMT, Philips Semiconductors), gezondheidszorg (Abrona, Amerpoort, Zorggroep Noorderbreedte), zakelijke dienstverlening (Yarden, Countus,), overheid (gemeente Groningen, gemeente Assen)