2Engage.nu is opgericht door Goof van Amelsvoort. Organisatieverandering, teamontwikkeling en persoonlijke groei zijn in mijn optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder de ander. De grote drive voor groei en ontwikkeling ligt in de wens betekenisvol en waardevol te zijn. Als individu, maar ook als team en organisatie.
Organisaties kunnen worden gezien als een groot web van onderlinge relaties. De kwaliteit van de relationele bedrading vormt de kwaliteit van het team en de organisatie. Relationele bedrading tussen mensen, tussen teams en organisatieniveaus maar ook tussen de zichtbare organisatie en de schaduwkant. Tussen de bovenstroom en de onderstroom. De kwaliteit van die relaties bepaalt de kwaliteit en het succes van de organisatie. Door ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) kan deze relationele bedrading beschadigd raken en is het herstellen van de onderlinge verbinding en het creëren van engagement van groot belang.

Goof van Amelsvoort

Ik werk sinds 1995 als organisatieadviseur. Aanvankelijk ligt mijn aandacht op het invoeren van zelfsturende teams. Dat is nog steeds actueel, maar mijn aandacht is meer verschoven naar samenwerken en leiding nemen met aandacht voor de onderstroom in teams en organisaties. Trauma in teams heeft mijn speciale aandacht. Daarbij maak ik gebruik van Walking In Your Shoes. Dat is de methode bij uitstek om de ongezonde en gezonde patronen in samenwerking zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Engagement staat centraal in het gedachtegoed van 2 ENGAGE.nu. Engagement betekent het aangaan van wederzijdse verbinding en gelijkwaardige relaties. Engagement betekent ook het aangaan van dialoog, het werken vanuit persoonlijke waarden en inspiratie vinden in een gemeenschappelijke toekomst.

Voortdurend leren, groei en veerkracht zijn kenmerken van organisaties die gebaseerd zijn op engagement.

2 ENGAGE werkt vanuit een aantal kernovertuigingen/mensbeelden:

Mensen hebben een wens een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke doelen en aan de bezieling van de organisatie;

Dialoog en intervisie zijn geschikte methodieken om te veranderen en te groeien;

Verwezenlijken kan niet zonder inspiratie, terwijl inspiratie zonder verwezenlijking van weinig waarde is;

Basaal vertrouwen (kwetsbaar kunnen, durven en mogen zijn) vormt de fundamentele bouwsteen van teamontwikkeling en groei van organisaties;

Als mensen erkenning ervaren, groeit hun competentie en wens om verantwoordelijkheid te nemen;

De onderstroom bepaalt de richting: het zichtbaar en bespreekbaar maken van de onderstroom bepaalt de kwaliteit van de relationele bedrading van de organisatie

Ik werk nu al ruim 7 jaar samen met Goof van Amelsvoort. Goof is een prettig mens, hij heeft humor, hij is doortastend en hij straalt een bijzondere vorm van rust en vertrouwen uit. Daardoor slaagt hij in 1-op-1 coaching er goed in om de coachee een spiegel voor te houden. Voor medewerkers is dat echt een start van een persoonlijk veranderingstraject.

Ook in teambuildingstrajecten is Goof door zijn rust, vertrouwen en doortastendheid, een prettige begeleider. Dat kunnen trajecten zijn waarbij kennis, technieken en theorieën (bv My Motivation Insights) als startpunt worden gezien voor persoonlijke ontwikkeling, voor teambuilding  en trajecten waarbij teams gecoached moeten worden om specifieke knelpunten met elkaar te overwinnen.

Sandra Lim A Po, Directeur Dienst Onderwijsinformatie, ROC van Amsterdam