Voor teamleiders, managers, adviseurs HRM, projectleiders, coaches en trainers

Data:

30 september 2020

28 oktober 2020

2 december 2020

Locatie: StrooDrie, Dwingeloo

Bezieling van teams

In drie losse workshops van een dag verdiep je je kennis en inzicht hoe teams echt in elkaar zitten en functioneren. Je krijgt een instrumentarium aangereikt waardoor je effectief kunt ingrijpen om gezondheid van teams te bevorderen.  Tijdens de eerste dag ligt de focus op de bouwstenen van succesvolle en gezonde teams: hoe vergroot je onderling vertrouwen en benut je diversiteit in het team. De tweede workshop gaat over teamdynamica, het ontstaan van ongezonde patronen en de werking van afweermechanismen in teams. De derde dag draait om trauma en verwaarlozing in teams en het ontstaan van destructief gedrag en ongezonde communicatie. We zoomen ook in op de interventiemix om de onderlinge relaties in het team te verbeteren.

De drie workshops van een dag vormen een eenheid, maar je kunt ook aan de workshops afzonderlijk deelnemen. Of ieder half jaar een verdieping plannen.

Download de folder

Inschrijven

Voor teamleiders, managers, adviseurs HRM, projectleiders, coaches en trainers

Data 2020: 5 oktober, 11 november, 7 december.

Data 2021: 3 februari, 1 maart, 12 mei, 9 juni.

Locatie: Het Vogelrijk, Wittelte.

Walking your Soul Retrieval

Wanneer je een deel van je bezieling bent kwijtgeraakt, ben je niet langer in staat je leven ten volle te leven of je leiderschap effectief vorm te geven. Je voelt dan dat je niet meer de oude bent, alsof er een stuk van jezelf, een kwaliteit of je spontaniteit, verloren gegaan is en niet langer deel van je uitmaakt. Veel mensen zijn daarom op zoek naar zingeving, bezieling en levenskracht.

Wanneer zielsdelen worden teruggebracht, wordt dit vaak ervaren als heel heilzaam. Het is alsof je letterlijk meer van jezelf terugkrijgt. Mensen ontwikkelen een sterk intern kompas en leven meer vanuit hun waarden. Daardoor kun je effectiever leiding nemen en lastige situaties transformeren naar nieuwe mogelijkheden en betere samenwerking. Je neemt leiding vanuit levenskracht, hart en ziel.

Walking in your Shoes is een moderne methodiek om het eeuwenoude proces van Soul Retrieval vorm te geven. Met deze methode ben je in staat om de oorspronkelijke gebeurtenis te ervaren waarin een deel van de ziel zich heeft afgesplitst en welke overtuigingen zich toen hebben gevormd. Je ziet als het ware de prijs die je hebt betaald om te kunnen overleven. Omdat deze herbeleving pijnlijk kan zijn, wordt bij deze stappen in het proces van een representant gebruik gemaakt.  Vervolgens gebruiken we Walking in your Shoes om de verloren delen van de ziel terug te laten keren.

Dit kan in de vorm van een individueel coachtraject, maar ook in een reeks van workshops.

Download de folder

Inschrijven

Voor teamleiders, managers, adviseurs HRM, projectleiders, coaches en trainers

Data: 8, 9 en 10 februari 2021

Locatie: Land of Now

Siddeburen

Bezield Leiderschap

Bezield leiderschap is een driedaagse training, waarin oude wijsheid tradities en moderne inzichten en methodieken elkaar ontmoeten en versterken. Navigeren in complexe, dynamische en onzekere situaties vraagt een subtiel afgesteld kompas. Dat kompas is onze intuïtie, onze bezieling en onze afstemming tussen verstand en gevoel. Deze drie dagen dompelen we onder in een zoektocht van de ziel. De training is sterk gericht op persoonlijke groei, zingeving en bezieling. Zodat je vanuit hart en ziel leiding gaat nemen; waar je ook bent, met wie en vanuit de rol die je op je genomen hebt.

Download de folder

Inschrijven

For WIYS Facilitators

Data: voorjaar 2021

Locatie: Land of Now

Siddeburen

Walking Archetypes for Empowerment,Growth and Self-renewal

Walking Archetypes is a  three-day training course for WIYS facilitators about discovering and awakening Archetypal raw energy. During this retreat, a framework to understand the necessary steps in a transition process is introduced . You will also learn how to apply new experiences and insights to your own practice.

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Provincie Limburg en ProRail staan voor deze klus samen aan de lat. Als projectteam hebben we een gezamenlijk doel, maar ook specifieke belangen. En dat kan soms botsen. Wanneer je als (project)team op een enthousiaste, rustige en inhoudelijke sterke manier wil worden geconfronteerd met je drijfveren, kwaliteiten en eigenaardigheden, dan zou ik zeker met Goof van Amelsvoort het gesprek aangaan!

ing. C.L.G. (Carlo) Gurian, senior projectingenieur, Provincie Limburg