Home

Goof van Amelsvoort

Ik ben opgeleid als ecoloog. Later heb ik me bijgeschoold met opleidingen in supervisie, onderwijskunde en organisatiekunde. Ik ben altijd als systeemkundige blijven kijken naar organisaties en teams. Teams gedragen zich als ecologische systemen en zijn geen machines met onderdelen die vervangen kunnen worden. Teams hebben een complexe onzichtbare ondergrond, die bepalend is voor het functioneren van het team.

Samenwerken heeft als basis vertrouwen en sociale veiligheid. Het vraagt lef om aan veiligheid te werken in een team. Het gaat niet alleen om het gebruiken van elkaars kwaliteiten, maar ook om het accepteren van elkaars eigenaardigheden (the good, the bad and the ugly). kwaliteiten gaan benutten.

In de dertig jaar dat ik teams begeleid, blijf ik me verwonderen over teams die aanhoudend niet in staat zijn om te groeien en blijven steken in onmacht, boosheid en teleurstelling. Samen met My Motivation Insights heb ik de teamscan ontwikkeld om teams te helpen aan die bouwstenen te werken die de meeste aandacht nodig hebben.

2Engage.nu organisatieadvies

Ingrijpende gebeurtenissen of grensoverschrijdend leiderschapsgedrag kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor teams. Teams kunnen trauma’s oplopen en in een overlevingstoestand terecht komen. De relationele bedrading van het team raakt beschadigd.Een team of organisatie gaat zich dan gedragen als kudde pinguïns: als individu broeden op je eigen ei en bij (vermeend) gevaar een massa die zich verdedigd.

2Engage.nu organisatieadvies adviseert teams en leidinggevenden bij het herstellen van de relationele bedrading. Zo kan een team sterker en veerkrachtiger worden en weer gaan floreren.

Uitgangspunten voor succesvol samenwerken

1. Mensen zijn niet geschikt om samen te werken

Mensen zijn niet vanzelf geschikt om samen te werken. We slepen allemaal onze opvoeding mee met beelden en overtuigingen wat normaal is en wat niet. En we zoeken naar acceptatie en een gevoel van erbij horen. Dat maakt samenwerken tot een emotioneel proces. Om geaccepteerd te worden doen we ons vaak beter voor dan we zijn.

2. Relaties bepalen de kracht van het team

Het team of organisatie is een ecologisch systeem. Een groep sterke individuen maakt nog geen team. De kracht van het team wordt bepaald door de relationele bedrading van de teamleden. Hoe gezonder deze bedrading is hoe groter de veerkracht van het team. Gezonde onderlinge bedrading betekent een veilig sociaal klimaat.

3. Relationele bedrading raakt beschadigd

Teams kunnen trauma’s oplopen. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen niet goed worden verwerkt.  Maar ook destructief leiderschap en grensoverschrijdend gedrag kan zijn sporen nalaten. Het team komt in een overlevingstoestand terecht en kan er zelfs aan onder door gaan. Het herstellen van de onderlinge bedrading is een lastig proces.

Mijn aanbod

Elkaar kunnen, willen en durven vertrouwen is een cruciale bouwsteen. Door kwetsbaar te durven zijn, kunnen we de relationele bedrading herstellen. Dat vergt moed.

Oud zeer wordt uitgepraat, verschillen gewaardeerd en eigenaardigheden geaccepteerd. Zo kan iedereen zijn kwaliteiten inzetten en de teamvisie waarmaken. En daar plezier aan beleven.

Workshop de ondergrondse dynamiek van teams

Een serie van drie workshops van een dag. We onderzoeken de ondergrond van je team en organisatie. Welke trauma’s zijn er ontstaan en wat kun je doen om de relationele bedrading te herstellen. Persoonlijke effectiviteit als teamlid, leidinggevende of facilitator bij het werken aan herstel neemt een belangrijke plek in.

Executive Coaching

Individueel of in een kleine groep werken we met de methodiek van Walking In Your Shoes aan het herstellen van je vitale essentie.

Teamscan en teamcoaching

De teamscan is een degelijke meting waar je team staat en wat het team wil bereiken in een jaar. Ik help je  als het nodig is bij het bespreken van de uitkomsten en ondersteun de zure appel gesprekken die gevoerd moeten worden. Ondersteuning en coaching kunnen op maat worden geleverd.