2Engage.nu organisatieadvies

Teams kunnen trauma’s oplopen, waardoor teamleden in een overlevingsstand terecht komen. 2engage.nu organisatieadvies begeleidt en adviseert teams en leidinggevenden bij het herstellen van de relationele bedrading. Zo kan een team sterker en veerkrachtiger worden en weer gaan floreren.

Goof van Amelsvoort

Ik ben opgeleid als ecoloog en bij mijn afstuderen stond er niemand te wachten op ecologen. Later heb ik me bijgeschoold met opleidingen in supervisie, onderwijskunde en organisatiekunde. Maar ik ben altijd als ecoloog blijven kijken naar organisaties en teams. Teams gedragen zich als ecologische systemen en zijn geen machines met onderdelen die vervangen kunnen worden.

Tijdens mijn studie kwam ik in aanraking met wijsgerige antropologie. Mensbeelden en wereldbeelden stonden daarin centraal. Het onderscheid tussen een besproken, gesproken en geleefd mensbeeld ligt aan de basis van mijn visie op samenwerken en de ontwikkeling van teams. In het bespreken van onze mensbeelden komt ons betere zelf naar voren, terwijl we in ons gesproken mensbeeld vaak echter zijn. Wat we er tussen neus en lippen uitflappen, zegt meer over ons echte zelf. En uit ons gedrag en onze keuzes blijkt wat we echt vinden: ons geleefde mensbeeld. In ons geleefde mensbeeld zijn onze eigenaardigheden herkenbaar.

Samenwerken draait niet om wat we zeggen dat we kunnen, maar om hoe we ons gedragen als puntje bij paaltje komt. Succesvol samenwerken draait om het accepteren van elkaars eigenaardigheden. Als we elkaars eigenaardigheden kunnen accepteren, kunnen we elkaars kwaliteiten gaan benutten.

In de dertig jaar dat ik teams begeleid, blijf ik me verwonderen over teams die aanhoudend niet in staat zijn om te groeien en blijven steken in onmacht, boosheid en teleurstelling. Door me te verdiepen in de trauma’s die teams oplopen, kan ik inmiddels veel teamgedrag verklaren. Samen met My Motivation Insights heb ik de teamscan ontwikkeld om teams te helpen zichzelf te helpen. Door de teamscan raakt het team in gesprek met zichzelf en kan het de weg naar herstel en groei inslaan.

Uitgangspunten

  1. Samenwerken is een emotioneel proces: gevoelens van onmacht, boosheid en teleurstelling worden ondergesneeuwd en we doen ons vaak beter voor dan we zijn.
  2. Het team is een ecologisch systeem: de kracht van het team wordt bepaald door de relationele bedrading van de teamleden en niet door de kwaliteiten van individuele teamleden. Een groep sterke individuen maakt nog geen team.
  3. Teams lopen trauma’s op: door ingrijpende gebeurtenissen niet goed te verwerken raakt de relationele bedrading in het team beschadigd. Het team gaat zich dan gedragen als een kudde pinguïns: iedereen werkt op zijn of haar eigen eilandje, los van elkaar, en bij bedreiging vormt zich een hecht collectief.
Mijn aanbod

Training Een kudde pinguïns
Een getraumatiseerde team is een team waarvan de relationele bedrading is beschadigd. Dat functioneert ongeveer hetzelfde als een kudde pinguïns functioneert: ze zitten allemaal op hun eigen ei te broeden, maar als er gevaar dreigt dan vormen ze een blok om het gevaar onschadelijk te maken. In een driedaagse training ervaar je hoe een getraumatiseerd team functioneert, en leer je hoe je kunt werken aan posttraumatische groei.

Training Leidinggeven aan herstel van trauma
Zelfkennis en reflectie over het team waaraan je leiding geeft, zijn twee belangrijke ingrediënten van deze driedaagse training. Maar het belangrijkste onderdeel van deze training is het onder ogen zien van je schaduwkanten en deze integreren in je persoonlijkheid.

Coaching Walking Your Soul Retrieval
Individueel of in een kleine groep werken we met de methodiek van Walking In Your Shoes aan het ophalen van delen van jezelf en het integreren van vitale essentie, die je ooit bent kwijtgeraakt.

Teamscan en teamcoaching
De teamscan is een degelijke meting waar je team staat en wat het team wil bereiken in een jaar. Ik help je  als het nodig is bij het bespreken van de uitkomsten en ondersteun de pijnlijke gesprekken die gevoerd moeten worden. Ondersteuning en coaching kunnen op maat worden geleverd.