Welkom

Het creëren van balans tussen droom en werkelijkheid, pegels en passie, individu en team is de kern van de manier van werken van 2ENGAGE.  Soms betekent dat werken vanuit positieve kernthema’s en het verwezenlijken van een droom. En soms betekent het dat eerst een geschiedenis van ingrijpende en traumatische gebeurtenissen, angst en verwaarlozing in de organisatie erkend moet worden. Zoals de gezondheid van een boom wordt bepaald door zijn wortels, bepaalt de onderstroom de gezondheid van een team of organisatie.


VERKENNEN – VERBINDEN – BENUTTEN


Wezenlijke groei van een organisatie begint met het verkennen van een gewenste toekomst. Een gewenste toekomst is gebaseerd op wat voor een organisatie belangrijk is geweest, nog steeds is en ook zal blijven. En het realiseren van de gewenste toekomst hangt af van de onderstroom. Die bepaalt de richting.

Organisaties en teams zijn ingewikkelde systemen, waarbinnen de kwaliteit van de onderlinge relaties tussen mensen, niveaus, teams en klanten bepalend zijn voor de robuustheid en veerkracht van het systeem. Teams zijn geen machines waarin je onderdelen kunt vervangen in de hoop dat het geheel weer marcheert. Het versterken van de relationele bedrading in het team en organisatie, is waar het om draait. Zodat er een diep en oprecht engagement ontstaat!

2ENGAGE ondersteunt organisaties door effectieve en vitale teams te creëren door:

  • vertrouwen versterken door drijfveerprofielen op te stellen en die voor teambuilding te gebruiken,
  • met het team een teamscan op te stellen en vast te stellen wat de meest cruciale acties zijn voor groei en ontwikkeling,
  • door verbindend communiceren het team op een hoger niveau van functioneren te krijgen,
  • trauma en verwaarlozing bespreekbaar te maken en de relationele bedrading herstellen in teams,
  • leiderschapsontwikkeling en leidingnemen in verwaarloosde organisaties te stimuleren,
  • invoeren van zelfsturende teams.

ORGANISATIE ALS MACHINE


Organisatiestructuur bedoeld om te sturen.

Informatie voor bestuurders.

Sturing top down.

Kracht van de organisatie zit in expertise en strategie.

Geen oog voor onderstroom.

Mensen zijn onderdelen die kunnen worden vervangen.

ORGANISATIE ALS ECOLOGISCH SYSTEEM


Organisatiestructuur bedoeld om vlot te kunnen werken.

Structuur bedoeld om op alle niveaus te kunnen bijsturen.

Informatie te dienste van zelfregulering en zelfsturing.

Sturing kan overal vandaan komen. Leiding faciliteert.

Kracht zit in relationele bedrading.

Onderstroom is persoonlijkheid van de organisatie.

MIJN AANPAK

Ik kom graag langs voor een kennismakingsgesprek. Iedere organisatie is uniek en vraagt een eigen aanpak. We graven wat dieper en proberen in het eerste gesprek de onderstroom te vatten en de gezonde en ongezonde patronen in de organisatie te benoemen.  Het instrumentarium dat kan worden ingezet,  is afhankelijk van de bedoeling van het traject of de gewenste ontwikkeling.

Goof van Amelsvoort

info@2engage.nu

06-14677754

Goof van Amelsvoort heeft een nieuw communicatieniveau toegevoegd in de teams waar ik deel van uitmaak. Het is te vergelijken met de sprong van zwart-wit televisie naar kleuren TV. Zwart-wit opvattingen krijgen kleur. Met behulp van Goofs begeleiding en de teamvitaliteitsscan ontstaat in een sessie een gesprek op een ander niveau: het team leert elkaars kwaliteiten herkennen en gaat ze direct erkennen en benutten. Vanuit zijn onafhankelijke rol en geweldige vermogen in kleuren te denken, voedt Goof het gesprek op een subtiele en treffende manier. Ontwapenend!

ir. Joof Tummers, Directeur Regiokantoren, Movares