Goof van Amelsvoort

November 2022

Een van mijn eerste banen is het verzorgen van trainingen voor praktijkopleiders in allerlei organisaties. Ik kom overal over de vloer en krijg een kijkje in de keuken. Van slagers tot kappers tot procesindustrie en zorginstellingen. Het enthousiasme waarmee specialisten hun vak willen overdragen is hartverwarmend. En het voelt zinvol om in trainingen deze vakmensen didactische vaardigheden bij te brengen.

Ik maak deel uit van een klein team en we hebben veel plezier als we elkaar zien, ondersteunen elkaar en wisselen steeds ideeën en tips uit hoe we ons werk kunnen verbeteren. Ik heb het naar mijn zin, de resultaten van het hele team spreken tot de verbeelding en wat we doen is zinvol. En dan krijgen we de mededeling dat we moeten fuseren. We worden onderdeel van een hogeschool. Er wordt een directeur aangesteld en die blijkt een adjunct-directeur nodig te hebben. Ook zijn er ineens beleidsmedewerkers nodig die komen vertellen hoe wij ons werk moeten doen.

Van een team dat alles zelf regelt en elkaar stimuleert, zijn we ineens een groepje los zand. Een voor een nemen mijn collega’s ontslag. Ik ook trouwens.

Meer lezen….