Boek

Een kudde pinguïnsWerken aan sociale veiligheid

Een kudde pinguïns

Leidingnemen in posttraumatische groei in teams.

Een kudde pinguïns is een praktisch boek en geeft je inzichten en handvatten om als team de regie in eigen handen te nemen en te werken aan het herstel van de relationele bedrading in het team en vorm te geven aan posttraumatische groei.

Het boek beschrijft hoe lastig samenwerken is, hoe een reeks van kleine  gebeurtenissen of voortdurende stress blijvende negatieve effecten heeft op teams in een organisatie. Ook destructief leiderschap en grensoverschrijdend gedrag (van leidinggevenden of bestuurders) hebben blijvende negatieve effecten op de relationele bedrading in teams. Teams kunnen getraumatiseerd raken en zijn dan niet langer in staat om constructief te functioneren of gaan er zelfs aan onderdoor.

Maar teams kunnen gelukkig ook herstellen. Het boek geeft in de kern weer wat daarvoor nodig is. Een must-read voor teamleiders, teamleden en facilitators om een gezonde ondergrond te creëren, waarop teams weer kunnen groeien en bloeien. Vijf sterren volgens de meeste recensies.

Het boek is ook (onder andere) hier te bestellen:Het boek is ook via de boekhandel te verkrijgen (ISBN: 9789090363608)

De prijs bedraagt € 32,50 (inclusief verzendkosten). Bij bestelling van meerdere exemplaren is de boekhandelskorting van toepassing.

Teams zijn ecologische systemen

In mijn jeugd help ik mijn vader vaak in de tuin. Hij is een fervent tuinier en natuurliefhebber. Hoewel mijn zaterdagse bijdrage aan het onkruid wieden niet altijd  vrijwillig is, leer ik veel van hem. Gezondheid van planten en bomen zie je niet aan hun uiterlijk, maar aan de ontwikkeling van hun wortels. Als ik bij een langdurige droogte opper om een plantje op de composthoop te gooien en te vervangen, zegt hij dat de wortels vast nog goed zijn en dat de plant volgend jaar weer terugkomt. Ik leer van hem verder te kijken dan de verschijningsvormen van de dingen. Ik leer van hem te onderzoeken hoe iets echt in elkaar zit en niet af te gaan op wat ogenschijnlijk lijkt of blijkt. ‘Je weet niet wat er achter zit’, is een van zijn uitspraken, die ik me goed herinner. En dat komt me bij het onderzoeken van het functioneren van teams goed te pas.

Teams en organisaties zijn ecologische systemen. Sterke teams bestaan niet uit een verzameling sterke individuen, maar uit teamleden met sterke en gezonde relaties. Als we op deze manier naar teams kijken, heeft dat verstrekkende gevolgen. Als een team niet lekker draait is het belangrijk om de onderlinge relaties te onderzoeken en te verbeteren. De onderlinge relaties kunnen verstoord raken en om als team weer succesvol te functioneren is het cruciaal de relationele bedrading te herstellen.

Lees verder in de inleiding van het boek.

Een kudde pinguïns Leidingnemen in posttraumatische groei

Door ingrijpende gebeurtenissen, een reeks incidenten of destructief leiderschap kunnen teams getraumatiseerd raken. De relationele bedrading tussen teamleden onderling en het team en de leidinggevende raakt beschadigd. Het team lijkt dan op een kudde pinguïns. In een groep trekt de pinguïn zich terug om het eigen ei uit te broeden en bekommert zich niet om de anderen. Maar als er gevaar dreigt, wordt de groep een hechte massa. Getraumatiseerde teams gedragen zich ook zo.

Een kudde pinguïns doet niet aan symptoombestrijding of schone schijn, maar kijkt naar patronen die in wisselwerking ontstaan en naar de schaduwkanten van samenwerken en leiderschap. Dit boek maakt van de noodzaak om de relationele bedrading te herstellen een harde voorwaarde voor het kunnen werken in moderne organisaties.

Als we weten hoe trauma’s in teams ontstaan, kunnen we gericht leidingnemen om als team te herstellen en weer te kunnen floreren.

Zie ook de inhoudsopgave.

Reviews

Mooie ontmoeting deze week met collega Goof van Amelsvoort. Aanleiding was zijn prachtige boek Een Kudde Pinguïns, over werken met getraumatiseerde teams. Een fijn en lezenswaardig overzicht van kennis en ervaring opgedaan in een leven lang begeleiden als coach en adviseur. Veel herkenning en raakvlakken voor mij maar ook bruikbare aanvullingen, zoals kenmerken van zeer ongezonde teams die overeenkomsten vertonen met maffioze organisaties en een reeks essentiële vragen die afstand schept tot de dagelijkse realiteit en helpen noodzakelijk en dieper begrip te vinden over wat betrokkenen in het ontwikkelingsproces te doen hebben. Echt een aanrader dit boek, een must voor iedereen die te maken heeft met ingewikkelde samenwerkingen in organisaties.

– John Geestman, Coach, Teamcoach, Executive Coach, Talentontwikkelaar

Wat een prachtig boek! Ik kan wat Goof beschrijft direct toepassen in mijn werk. Hij geeft je in handen wat je als leidinggevende nodig hebt om vanuit overzicht te kunnen blijven handelen en de relationele spaghetti, die je soms in teams aantreft, te ontwarren. Hij legt bloot wat er van een leidinggevende verwacht mag worden en dwingt daarmee tot reflectie.

– Josée Woertman, directeur Bestuurs- en Concernzaken, provincie Overijssel

In dit boek wordt de ondergrondse stroming die we vaak in teams voelen, tastbaar gemaakt. Teamleden hebben veiligheid nodig om te kunnen floreren, maar ook duidelijkheid en stimulans. Dan worden de onderlinge verhoudingen gezond en groeit de veerkracht van het team. Een heldere uiteenzetting.

– Ivar Reuvers, coach-trainer bij NHL Stenden en profiler bij Drivar

Goof van Amelsvoort ontrafelt in dit boek het raadsel van de samenwerking in eenvoudige taal. Hij weet een complex onderwerp helder en theoretisch uitstekend onderbouwd in woorden te vatten. Hij neemt geen blad voor de mond als het gaat over teams die zich gedragen als een kudde pinguïns. Op hun eigen eilandje hun eigen ding doen en zich niets aantrekken van de anderen. En als er gevaar dreigt zich als een strijdmacht verdedigen. Dit boek doet niet aan symptoombestrijding of schone schijn, maar kijkt naar patronen die in de wisselwerking ontstaan en naar de schaduwkanten van samenwerken en leiderschap.

– Lara de Bruin, Strategische Coaching en Organisatieadvies

 

Een kudde pinguïns geeft praktische handvatten om vorm te geven aan het herstellen van de relationele bedrading in je team. En om opnieuw te gaan floreren als team.