De ondergrondse dynamiek van je team

Workshop Walking in your Shoes en Teams

In de workshop van een dag verkennen we de ondergrond van teams die zijn vastgelopen en in een overlevingstoestand terecht zijn gekomen. We werken aan het vitaliseren van de ondergrond, zodat je team weer kan floreren. We gebruiken daarvoor een moderne methode: Walking in your Shoes.

Woensdag 21 juni 2023

De schuur bij het koloniekerkje, Wilhelminaoord

Kosten € 175,- (Inclusief lunch, koffie, thee etc.)

Werktijden: 10.00 uur tot 16.00 uur

Download de folder

Inschrijfformulier

 

Een kudde pinguïns

De ondergrondse dynamiek van je team

Wat
Een kudde pinguïns omvat drie workshops van een dag en maakt zichtbaar maakt hoe de relationele bedrading in teams beschadigd raakt en hoe trauma’s ontstaan. Je krijgt zicht op de ondergrondse processen in je team, welke soorten trauma’s er zijn en hoe je kunt werken aan herstel van een trauma en als team weer kunt groeien.

Voor wie
De training is bedoeld voor teamleiders, teamleden en facilitators die vanuit bezieling leiding willen nemen in het herstellen van de relationele bedrading in teams. Je realiseert je dat daarvoor een persoonlijk groeiproces voor nodig is en dat je tegelijkertijd het voortouw wilt en durft te nemen in het team.

Werkwijze
We werken met Walking in your Shoes (WyiS) aan het zichtbaar maken van de thematiek in de ondergrond van je team. De vragen en teams van de deelnemers staan centraal. WiyS is een moderne systemische methode om dieper liggende problemen op te sporen en daar van te leren. Bereid je voor om je te laten raken, oude patronen te doorbreken en persoonlijke transformatie een boost te geven.

Kosten
De investering per workshop bedraagt € 265,-. Dit is inclusief lunch, koffie en thee, maar exclusief BTW. Als je alle drie workshops wilt meemaken dan krijg je € 50,- korting.

Data najaar 2023: 28/9, 12/10, 16/11

De schuur bij het koloniekerkje, Wilhelminaoord

Download de folder

Download hier het inschrijfformulier

 

Leidinggeven aan herstel van trauma

Wat
Leidinggeven aan herstel van trauma is een driedaagse (losse dagen) training, waarin we ervaren hoe we aan gezondheid van teams kunnen werken. We oefenen met methodieken om trauma’s in het team te herkennen, erkennen en verwerken. En vervolgens als team tot bloei te komen. Essentieel bij het leidinggeven aan herstel van teamtrauma is het onze schaduwkanten te kennen en de kracht daarvan positief te leren benutten. Een tweede cruciale thema wat we uitdiepen is wat onze verhouding is tot de verschillende soorten macht: macht over, macht tot en macht met. Deze laatste vorm is van macht draait om transformerend aanwezig zijn.

Voor wie
De training is bedoeld voor acht tot twaalf mensen die meer vanuit hun hart willen werken en op een transformerende manier aanwezig willen zijn. Je realiseert je dat je “inner state” cruciaal is voor het herstellen van de relationele bedrading in teams. Je weet dat daarvoor een persoonlijk groeiproces nodig is en dat je daarvoor je eigen schaduwkanten te onderzoeken hebt.

Werkwijze
We werken in deze training sterk ervaringsgericht. Samen werken, oefenen en aan den lijve ondervinden staan centraal. Reflectie op wat je ervaart en meemaakt is daarbij onmisbaar. Deze reflectie is interactief en gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Je krijgt alle ruimte om met nieuw gedrag te experimenteren.

Kosten
De investering in deze training bedraagt € 795,-. Dit is inclusief lunch, koffie en thee, maar exclusief BTW. De training bestaat uit drie losse dagen.

Bereid je voor om je te laten raken, oude patronen te doorbreken en persoonlijke transformatie een boost te geven.

Verwacht in de loop van 2023.

Deze training kan ook in company worden verzorgd.


Executive coaching

Wat
Je wilt een nieuwe weg inslaan, maar weet niet goed hoe? Je voelt je energie weglopen in bepaalde situaties? Op zoek naar bezieling? Vaak houdt je iets tegen wat eerst opgelost dient te worden. Alsof je ziel eerst nog andere bezigheden heeft! Alsof je niet helemaal jezelf bent.

Bij een ernstige gebeurtenis kan een deel van onze essentie of onze ziel het lichaam verlaten en zich afsplitsten. Dit afsplitsen van ziel noemt men in de psychologie ‘dissociatie’.

Wanneer zielsdelen worden teruggebracht, wordt dit vaak ervaren als heilzaam. Het is alsof we letterlijk meer van onszelf terugkrijgen en een completer mens worden. We ontwikkelen een sterk intern kompas, krijgen meer energie en  leven meer vanuit onze waarden. Daardoor kunnen we effectiever leiding nemen en lastige situaties transformeren naar betere samenwerking. We nemen leiding vanuit levenskracht, hart en ziel.

Voor wie
Managers en teamleiders die een nieuwe weg willen in slaan en vanuit hart en ziel willen leidinggeven.  Persoonlijke blokkades lossen op waardoor:

  • je meer plezier in je werk krijgt,
  • je  meer energie en zin ervaart om lastige zaken op te pakken,
  • je zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen toeneemt.

Bovendien voel je je gezonder, sterker en effectiever. Je maakt meer contact met je roeping, passie en bestemming.

Werkwijze
We werken met de methode van Walking In Your Shoes. WiyS is een methode die werkt op de laag van de ziel en energie. De naam komt van een native american gezegde: “je moet eerst honderd mijl in iemands schoenen gelopen hebben voor je iemand kent”. 

WiyS gebruikt het fysieke lichaam als instrument en gaat er van uit dat allerlei herinneringen en onverwerkte emoties in het cel geheugen zijn opgeslagen. In plaats van problemen te analyseren en te verklaren komen we in beweging en “lopen” we vraagstukken of thema’s. Zo brengen we afgesplitste delen van jezelf terug.

Kosten
De coachtrajecten zijn maatwerk. De investering in tijd en geld worden vooraf besproken.


Teamscan en  teamcoaching

De teamscan geeft zicht op waar het team staat en hoe gezond de meest vitale bouwstenen gewaardeerd worden. De teamleden vullen (anoniem) een online vragenlijst in, waarop zij aangeven hoe ze de verschillende bouwstenen voor succesvol samenwerken ervaren. Ook wordt hen gevraagd waar het team over een jaar zou kunnen staan.

De scan levert antwoorden op vragen als welke bouwstenen sterk ontwikkeld zijn en welke aandacht verdienen. Het gesprek op basis van de teamscan beantwoordt de volgende vragen:

  • Hoe bouwen we aan vertrouwen in het team en tussen team en teamleider?
  • Hoe vergroten we de openheid naar elkaar en benutten we de diverse kwaliteiten in het team beter?
  • Hoe versterken we de onderlinge betrokkenheid en vergroten we de betrouwbaarheid van het team?
  • Hoe versterken we het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen en creëren we een sfeer van feedback geven en vragen?
  • Hoe vergroten we de gemeenschappelijke resultaatgerichtheid?

Meer weten over de mogelijkheden?

Download de folder of stuur een e-mail naar mij (ga@2engage.nu) , of neem contact op met My Motivation Insights (www.mymotivationinsights.com)