Goof van Amelsvoort

Augustus 2023

De basis voor succesvolle teams is onderling vertrouwen. Onderling vertrouwen betekent dat alle teamleden kwetsbaar kunnen, mogen en durven te zijn. Je hoort erbij met al je kwaliteiten, maar zeker ook met je eigenaardigheden. Dus zowel the Good als the Bad en the Ugly!

Leidinggevenden hebben een cruciale rol in het proces van bouwen aan vertrouwen en het leggen van een solide basis van sociale veiligheid. Aan goede bedoelingen geen gebrek, maar veel leidinggevenden hebben niet door hoe invloedrijk ze zijn als het gaat om het creëren van veiligheid.

Lees het hele artikel